KOPIE SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY

Přijďte si prohlédnout nádhernou kopii Svatováclavské koruny, která bude k vidění jen několik dní v rámci výstavy Karel IV. a drahé kameny. Královská koruna, nejskvělejší součást korunovačních klenotů, byla zhotovená v roce 1346 ze zlata a posázená drahými kameny a perlami. Karel IV. věnoval korunu památce přemyslovského knížete a světce, svatého Václava, patrona a ochránce České země. Pro účely výstav u nás i v zahraničí byly zhotoveny na turnovské šperkařské škole věrné kopie. Jedna z nich se představí unikátně v lounském muzeu. Mimořádně bude otevřeno i v pondělí 14. 10. od 9 do 17 hodin.
Pro větší skupiny je lepší rezervace (v pokladně muzea, na čísle 415 652 456, nebo na e-mailové adrese macova@muzeumlouny.cz).

Fotogalerie