konference: Poohří 9. Paměť a tradice

program konference:

Poohří 9. Paměť a tradice
Louny – radnice, 10.–11. října 2019

čtvrtek 10. října

130 let lounského muzea

12:00-13:00 Prezence účastníků


13:00 Zahájení konference

vystoupení učitelů ZUŠ Louny    Antonín Dvořák – Moravské dvojzpěvy
    zpěv Kateřina Štolová a Renata Zázvorková, klavír Jitka Sedláčková

Jiří Matyáš    Přivítání za muzeum
Projevy zástupců města Louny a Ústeckého kraje
Jan Mareš     Představení konference za spolek Historie a současnost Poohří

13:30 I. blok
Jiří Matyáš        Pět let v lounském muzeu
Lenka Čtvrtníčková, Daniel Stolz    Březno u Loun – historie archeologického výzkumu a archeologického experimentálního centra
Karolína Klinecká        Přičuchněte k pravěku… Archeoskanzen Březno u Loun

diskuse
přestávka, občerstvení


14:45 II. blok
Jaroslav Havrlant        Církevní předměty v lounském muzeu
Jaroslav Sojka        Gotická socha svatého biskupa (Mikuláše) ze sbírek lounského muzea

diskuse
občerstvení


15:40 odchod z radnice, prohlídka kostela sv. Petra na Žateckém předměstí a Výstaviště
17:00 společná večeře formou rautu na Stromovce (pro zvané a přednášející)
(na klavír zahrají Jiří Bittner a Valentýn Girga)


 
pátek 11. října
Poohří od pravěku do současnosti

9:00 III. blok

Milan Sýkora        Hrad Žerotín
Martin Ollé        Marginálie k datu založení a osobě zakladatele kláštera klarisek v Panenském Týnci
Petr Čech, Michal B. Soukup        Vrcholně středověký kostel v Nesvěticích u Bíliny

diskuse, přestávka

10:15 IV. blok

Helena Chalupová        Sláva a pád sedmihradského turkobijce. Zikmund Báthory v Libochovicích
Milan Černý        Joannes Ignatius Scheinpflug (1648–1710), duchcovský kantor a regenschori

diskuse, přestávka

11:00 V. blok

Martin Vostřel        Vzestup a pád průmyslníka Františka Hýry
Jan Mareš            Z Loun za Velkou louži aneb americký sen Josefa Bulovy (* 7. 9. 1851 Louny, † 18. 11. 1935)
Jiří Líšťanský, Milan Richter        Využití příběhu místního legionáře a regionálních prvků při výuce historie

diskuse

12:30 oběd

exkurze – prohlídka renesančního domu – Daliborky

(uváděné časy jsou jen orientační)


Dokumenty ke stažení: