Komentovaná prohlídka Matěj Valtera největší český cukrovarník

Dovolujeme si Vás pozvat na třetí ze série komentovaných prohlídek, která
proběhne v úterý 28. srpna. Bude věnovaná největšímu českému cukrovarníkovi
přelomu 19. a 20. století Matěji Valterovi, který výrazně pozvedl naše
město. Vlastnil v Lounech cukrovar, který se později stal jedním z
největších v českých zemích. V letech 1877 až 1895 mu patřily také lounské
mlýny. Byl nejen významným průmyslníkem, ale i filantropem. Založil fond na
podporu chudé školní mládeže na lounské reálce a podporoval řadu předních
umělců, například Sochora, Holárka, Knüpfera nebo Ženíška. Ti jej také
jezdili do Loun navštěvovat. Po požáru Národního divadla v Praze daroval na jeho
obnovu částku 2 000 zlatých, čímž se zařadil po
bok největších mecenášů z řad české šlechty. Sklonek svého bohatého života
prožil v Praze. O významu této osobnosti svědčily četné nekrology v předních
českých novinách, jen v Lounech se na něj zapomnělo. Pojďme to napravit.
Procházka Po stopách Matěje Valtery začíná v 17.00 před lounským muzeem.
Provází Martin Vostřel.