KAREL ROZUM - etnograf Podřipska a sběratel lidových zvyků

Osobnost Karla Rozuma patří k jedné z nejvýznamnějších postav kulturního života Podřipska konce 19. století a první třetiny 20. století. Kromě jiného se věnoval sběru lidové slovesnosti vázané na jednotlivá roční období, významné svátky a lidové zvyky, které zaznamenával nejen slovem, ale i do detailu provedenou kresbou.   Z jeho národopisných sběrů na výstavě uvidíte  lidový oděv z Podřipska, bohatě vyšívané šátky z Blat (jižní Čechy) i kresby dekorů a motivů zdobených kraslic.