JAROSLAV VRCHLICKÝ – 160 let od jeho narození

Dne 17. února 1853 se v Lounech narodil Emil Frída, který se později pod pseudonymem „Jaroslav Vrchlický“ proslavil jako básník, dramatik a překladatel. K 160. výročí narození a 100. výročí úmrtí tohoto spisovatele vzniklo 15 panelů, které připravil Ústav pro českou literaturu AV ČR, Památník národního písemnictví a Literární akademie - Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého. Na výstavě se též dozvíte bližší informace o vztahu básníka ke svému rodnému městu nebo o historii Vrchlického rodného domu.

Vernisáž proběhne v úterý 22. ledna v 17 hod.


Literatura ke stažení (15 panelů): http://www.ucl.cas.cz/cs/publikace/literatura-ke-staeni