JARNÍ LIDOVÉ ZVYKY ( Od Masopustu po Velikonoce)

Muzeum pro Vás připravilo, společně s lektorkami Klubu lidové tvorby Praha, výstavu s názvem: JARNÍ LIDOVÉ ZVYKY. Malým i velkým návštěvníkům představíme lidové zvyky počínaje masopustním veselím a konče největšími svátky jara Velikonocemi. Společně se ponoříme do pradávných lidových tradic, slavností i svátků, které naši předkové dodržovali.  Jste srdečně zváni.  

Během celého měsíce března budou k výstavě Jarní lidové zvyky pořádány tyto doprovodné akce:                                
Předvádění ve výstavě   ( 9.30 – 16.30 hod. )
1. 3.  Jarmila Horná - škrábaná vejce, Miluše Šímová - vizovické pečivo
8. 3.   Alena Samohýlová- práce se šustím, Zdena Veverková - pedig a vajíčka  
Rukodělná sobota II.
17. 3.    Alena Samohýlová -tradiční kraslice- moravské nebo sláma, Eliška Janoušková - zdobení vajec sítinou, Květa Kotrčová - morenky

Dále muzeum připravuje pro školy Tvořivé velikonoční dílny 21. - 22. 3.  ( 9.00 – 16.00 )
Také zveme na přednášku (s prodejem) Košíky a batiky z centra černé Afriky. Přednášet bude PhDr. Marie Imbrová, ve čtvrtek 5. 4. od 17.00 hodin.

Foto Vernisáž

Foto Výstava