Jarní akce pro šikovné ruce

V úterý 19. března od 9 do 17 hod. přijďte k nám do muzea. Naučíte se nebo si jen prohlédnete zdobení kraslic horkým voskem, leptáním octem, drátkováním, patchworkem nebo barvením s lístky rostlin. Můžete si zkusit vyrobit vlastní perníky s velikonočními motivy ze starých forem i nazdobit vykrajovaná perníková vajíčka a zajíčky. V průběhu celého dne můžete sledovat filmy o různých technikách zdobení kraslic nebo si prohlédnout ukázky kraslic z našich sbírek. Dozvíte se něco o velikonočních zvycích a můžete si odnést nejen pěknou kraslici, ale třeba i návod na pletení pomlázky, či výrobu březové píšťalky. Dobrou jarní náladu snad vykouzlí i živá kuřátka a králíčci, kteří vám budou celý den dělat společnost. Jste srdečně zváni. Pro větší skupiny je lepší rezervace (v pokladně muzea, na čísle 415 652 456, nebo na e-mailové adrese macova@muzeumlouny.cz). Vstup na akci zdarma.