Jarilo

10-16 hod.

Přivítejte s námi jaro v Archeoskanzenu Březno! Návštěvníky čeká bohatý program archeologický (přednáška, ukázky života a vybavení v době bonzové, experimentální archeologie, staré výrobní postupy), rukodělný (pletení nejen pomlázek, výroba bronzových a měděných šperků, výroba ptačích budek) i ornitologický (kroužkování ptáků, povídání o sýčkovi s promítáním), k tomu další program pro děti (lesní klub Človík), dále pravěký rituál jarní rovnodennosti a mnohé další. Kompletní přehled programu v přiložené pozvánce. Těšíme se na vaši návštěvu!