IX. LOUNSKÁ MUZEJNÍ NOC

Epochální výlet do starých Loun

Muzeum
dům Sokolů z Mor
16.30     Slavnostní zahájení
17.00     komentovaná prohlídka výstavy Louny na starých pohlednicích (J. Havrlant)
18.00     komentovaná prohlídka výstavy Jan Růžička – snímky krajiny z let 1900–1937 (J. Havrlant)
19.00     beseda s baráčníky, harmonika, posezení u piva
20.00     komentovaná prohlídka výstavy Louny na starých pohlednicích
21.00     flašinet, harmonika, posezení u piva
16.30–22.00    stánek s nápoji – Pivo ZLoun

17.00–22.00     kvíz Poznej staré Louny s malou odměnou, začátek i konec v pokladně muzea.

sklep U Bílého jednorožce
17.00    promítání filmů starých Loun (60. – 80. léta)
20.00    dokumentární film Příběh jedné asanace (J. Císařovský, 2007)
21.00–23.00    promítání filmů starých Loun (60. – 80. léta)

Žatecké předměstí – Široká
10.00–19.00    Bylo tu…, není tu… Žatecké předměstí
17.30    komentovaná prohlídka (M. Vostřel, doprovodí flašinetář)
Sobota 11.00–18.00    Bylo tu…, není tu… Žatecké předměstí
14.00    komentovaná prohlídka (M. Vostřel)

Galerie Benedikta Rejta
17.00     koncert Písně Emila Filly (Lenka Jarolímková, Jiří Vinklárek a hudební doprovod)
komentované prohlídky výstav:
19.00     Poválečná tvorba Emila Filly
21.00     Od kubismu k suprematismu

Muzeum Zkamenělý les
17.00–21.00 otevřeno
19.30 komentovaná prohlídka (maximálně 15 lidí, rezervace v oblastním muzeu)

Knihovna
17.30–19.00 Dílnička pro děti – vytvořte si originální pohlednici

Loutkové divadlo
18.00–18.30 prohlídka divadla
19.00–19.40 O Smolíčkovi

Galerie města Loun
17.00–20.00 výstava JAN SAMEC NA BŘEHU OHŘE

Na akcích mohou být pořizovány obrazové záznamy pro dokumentační účely.