HUSOVO SKRIPTORIUM

čtení, psaní, pečetění a překvapení

 

V úterý a ve středu 3. a 4. listopadu bude v muzeu v rámci výstavy Luna a Kalich – M. Jan Hus a husitství v našem regionu probíhat akce zaměřená na školy. Hus zavedl čárku a háček (původně tečku) k českému písmu. Tím přispěl k zpřístupnění psaného jazyka lidem neznalým latiny. Proto i pracovníci muzea a archivu by rádi chtěli dětem hravou formou přiblížit Husovo písařské umění. Učitelé si mohou zamluvit termín a přihlásit svoji třídu na přibližně hodinovou akci. Žáci budou rozděleni do čtyř skupin a přiděleni k jednotlivým stolům, kde se budou učit číst gotické písmo, psát lomeným perem, pečetit a zhotovit si Husovu kacířskou čepici s čerty. Možná se každé dítě nedostane ke všem těmto dovednostem, zato si zajisté bude moci své výtvory odnést domů.

Přesný čas je třeba dohodnout telefonicky (415 652 456) nebo e-mailem na info@muzeumlouny.cz. Vstupné je pro žáky 15 Kč, pedagogický dozor zdarma. Akce proběhne v úterý a ve středu 3. a 4. 11. mezi 9. a 15. hodinou. Mimo tyto dva dny lze domluvit komentovanou prohlídku výstavou a expozicí zaměřenou na Jana Husa, husitství na Lounsku, válečnictví i náboženský život celé předbělohorské doby. Výstava Kalich a luna potrvá do 8. listopadu.