HUSOVO SKRIPTORIUM

Ve středu a čtvrtek 30. září a 1. října bude v muzeu v rámci výstavy Luna a Kalich – M. Jan Hus a husitství v našem regionu probíhat akce zaměřená na školy. Hus zavedl čárku a háček (původně tečku) k českému písmu. Tím přispěl k zpřístupnění psaného jazyka lidem neznalým latiny. Proto i pracovníci muzea a archivu by rádi chtěli dětem hravou formou přiblížit Husovo písařské umění. Učitelé si mohou zamluvit termín a přihlásit svoji třídu na přibližně půl hodinovou akci. Žáci budou rozděleni do čtyř skupin a přiděleni k jednotlivým stolům, kde se budou učit číst gotické písmo, psát lomeným perem, pečetit a zhotovit si Husovu kacířskou čepici. Možná se každé dítě nedostane ke všem těmto dovednostem, zato si zajisté bude moci své výtvory odnést domů.
Přesný čas je třeba dohodnout telefonicky (415 652 456) nebo e-mailem na info@muzeumlouny.cz. Vstupné je pro žáky 15 Kč, pedagogický dozor zdarma. Akce proběhne ve středu a čtvrtek 30. 9. a 1. 10. mezi 9. a 15. hodinou. Mimo tyto dva dny lze domluvit komentovanou prohlídku výstavou a expozicí zaměřenou na Jana Husa, husitství na Lounsku, válečnictví i náboženský život celé předbělohorské doby. Výstava Kalich a luna potrvá do 8. listopadu.

Fotogalerie