Husitský chorál v 16. století

Ve čtvrtek 10. září od 17 h. Vás zveme na zajímavou přednášku tentokrát do budovy okresního archivu - Daliborky - do nejstarší roubené místnosti v Čechách, kde budete moci vidět vzácné lounské graduály.
Středověké obřady probíhaly většinou v latině, ale od počátku do nich pronikal národní jazyk. Čeština v liturgii dosáhla největšího rozmachu v kališnické církvi 15. a 16. století. Jak a při kterých příležitostech tehdy zněly české zpěvy v kostelích? Jak fungovala proslulá latinská a česká literátská bratrstva? O tom i ve vztahu k našim lounským graduálům, které při této příležitosti budou vystaveny, promluví ThLic. Jiří Žůrek, Th.D.