HUDEBNÍ NÁSTROJE A NÁSTROJAŘI Z LOUNSKA A ŽATECKA

Asi víte o lounských harmonikách Hlaváček, které se vyvážely do celého světa. Ale znáte další místní nástrojaře? Věděli jste například o žatecké továrně na piana – Leo Sieber, později Bohumil Janouš? Hráli jste na některý dechový nástroj od Aloise Zmítka? Pokud Vás to zajímá, přijďte si prohlédnout výstavu, kde budou jak dvě století staré klarinety a klavír od E. Faulhabera, tak současné housle od D. Adamcseka a L. Lůžka. Seznámíte se i s výrobou hlasů firmy Harmonikas.