HORNÍ MĚSTA KRUŠNÝCH HOR

Dovolujeme si Vás pozvat na výstavu Horní města Krušných hor, jež představuje důležité hornické lokality, které vznikly díky těžbě nerostného bohatství na české straně Krušných hor a měly významný vliv na osídlení, hospodářství a kulturu území dnešního Ústeckého a Karlovarského kraje. Region Krušnohoří se snaží dostat na prestižní seznam památek UNESCO. Přijďte se o něm dozvědět více!