Historie horních měst v Krušných horách – Východní Krušnohoří

Ve čtvrtek 21. září se v lounském muzeu uskuteční přednáška Mgr. Jiřího Šlajsny Historie horních měst v Krušných horách – Východní Krušnohoří, která návštěvníky seznámí s těžbou od počátků do nedávné minulosti. Představí jak města poddanská, tak i svobodná královská horní města. Od prvních záznamů o těžbě ve 13. století přes „krušnohorskou rudnou horečku“ na přelomu 15. až 16. století, až do trpkého konce v 19. století. Na závěr se zmíníme i nových řemeslech (krajkářství, prýmkařský, bylinkářství, puškařství, plátenictví).