Historická expozice

Expozice byla v září 2019 po 26 letech ukončena.

Historická expozice seznamovala návštěvníky s významným obdobím dějin severozápadních Čech - s husitskou revolucí, kdy města Louny a Žatec hrála velmi důležitou úlohu mocenských opor husitství. Expozice zachycovala a dokumentovala tuto dobu od jejích ideových počátků za vlády Karla IV. přes dění ve dvacátých až čtyřicátých letech 15. století až po nástup Jiřího z Poděbrad na český trůn.