exkurze Za největším českým vstavačem na Lískou stráň

Pojďte se příští sobotu 13.5. pokochat krásnými českými orchidejemi, dozvědět se zajímavosti o jarní flóře Džbánu a prozkoumat některé z historických důlních děl s geologem.
Navštívíme bohatou lokalitu krásné orchideje u obce Líský, nad kterou je možnost vystoupat na rozhlednu. Od rozhledny budeme pokračovat 5 km dlouhým okruhem přes přírodní památku Na Pilavě, kde se seznámíme s jarní květenou Džbánu. O několik km jižněji se táhne rozsáhlé pásmo historických důlních děl na černouhelné permokarbonské Kounovské sloji. Jedno z nich navštívíme.

Sraz v sobotu 13. 5. v 9.00 na autobusové zastávce v Líském (50.24903N, 13.92792E). Předpokládaný konec kolem 14 hod. Nutné vlastní auto k přesunům. Akce se koná za jakéhokoliv počasí. Vstupné dobrovolné. Dotazy na tel. 776 314 189.

Doporučené vybavení: turistická obuv a oblečení (dle počasí), turistické hole (pokud potřebujete do prudšího svahu).