exkurze PŘÍRODNÍ PARK DŽBÁN

So 16. 6. od 09.00 do 17.00 

Exkurze navazující na výstavu Pahorkatina Džbán. Seznámení s přírodou, krajinou a architekturou PP Džbán v okolí Vinařic, Dřevíče, Smilovic a Mšece. Průvodce Mgr. Miroslav Černý. Podrobnosti a možnost přihlášení od května v pokladně muzea. Cena exkurze 150,- Kč.