Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví
Sobota 16. 9. 10:00 – 17:00

10:00 komentovaná prohlídka výstavy „Bronzový poklad“. Výstavou provede Mgr. Lenka Čtvrtníčková
14:00 přednáška a prohlídka kostela sv. Mikuláše. Kostelem provede ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D.  
14:00 – 17:00 Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny nabídne k prodeji výrobky svých klientů.