DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

V rámci Dnů evropského dědictví 2014 budou zpřístupněny expozice Oblastního muzea v Lounech a Archeologického skanzenu v Březně u Loun od 10.00 do 17.00 hodin zdarma. V Archeologickém skanzenu proběhnou od 11.00, 12.30, 13.30 a 15.00 hodin (návaznost na speciálně vypravovaný autobus) komentované prohlídky objektů. V administrativní budově muzea v Pivovarské ulici č.p. 28 budou od 10.00 do 16.00 hod. zpřístupněny běžně nepřístupné sklepní prostory. Zájemci, kteří si budou chtít prohlédnout nezrekonstruované části sklepních prostor (tj. jejich nejnižší úroveň), nechť si přinesou gumáky a baterku! Ve zrekonstruované části sklepních prostor proběhne od 16.00 hodin přednáška „Co se skrývá pod zemí“, kterou pronese ThLic. Jaroslav Havrlant, Th.D. a seznámí během ní se sklepeními, chodbami, vodovody a kanalizací v lounském podzemí v průběhu historie.