Dny evropského dědictví

Tradiční den otevřených památek proběhne v Lounech v sobotu 18. září. Vstupy do muzejních objektů budou od  10 h. do 17 h. zdarma (dům Pivovarská 189 s přírodovědnými expozicemi a výstavou kramářských tisků, Muzeum Zkamenělý les u Minigolfu, Žatecká brána, Archeoskanzen Březno u Loun).

  • 10 h. komentovaná prohlídka Kotěrovy kolonie
Prohlídka nejstaršího zahradního města v Čechách, projektovaného zakladatelem moderní české architektury Janem Kotěrou, od jehož narození letos uplyne 150 let. Start na nároží ulic Dykova a Čeňka Zemana (u mateřské školky). Provází PhDr. Martin Vostřel, Ph.D.
  • 13 h. komentovaná prohlídka opevnění
Historický vývoj západní části opevnění od bašt u Minigolfu po Žateckou bránu – provází ThLic. J. Havrlant, Th.D. Začátek před Muzeem Zkamenělý les na Minigolfu.
  • 14 h. komentovaná prohlídka kostelů sv. Petra a 14 sv. Pomocníků
V kostele sv. Petra, kde začínáme, se od historika ThLic. J. Havrlanta, Th.D. dovíme historii kostela spjatého s počátky města. Poté půjdeme do blízkého kostela Nejsv. Trojice a 14 sv. Pomocníků.
  • 15 h. Panoptikum starého města lounského
Historická procházka nás zavede do Loun kolem roku 1890. Vydejme se s historikem PhDr. M. Vostřelem, Ph.D. po stopách tehdejších osobností našeho města. Začátek komentované prohlídky bude před lounským muzeem.
 

Veškeré vstupy a akce jsou zdarma.

 

Další otevřené památky a instituce:

 

  • CHRÁM  SV.  MIKULÁŠE                                                        12.00 – 17.00
  • KOSTEL CČSH                                                                        13.00 – 16.00
  • GALERIE  BENEDIKTA  REJTA                                              10.00 – 18.00
  • GALERIE  MĚSTA  LOUN                                                        14.00 – 18.00
  • LOUTKOVÉ  DIVADLO (komentované prohlídky)                 11.00 a 14.00
  • RADNICE (komentované prohlídky)                                      12.00 a 16.00
 

Dny evropského dědictví zajišťuje Městské informační centrum Louny ve spolupráci s dalšími institucemi.