DEN S ODPADY

Zveme Vás na osvětovou akci ke Dni Země.
Dovolte, abychom zaktualizovali nabídku Oblastního Muzea v Lounech ohledně Dne s odpady, který pořádáme ve spolupráci s EC Dymnivka a OA a SOŠ gen. F. Fajtla. Došlo k drobným organizačním změnám, o nichž bychom Vás rádi informovali. Den s odpady proběhne v pátek 22. 4. přímo v prostorách muzea. Jedná se zábavný program, pro 4. a 5. třídy, tematicky laděný nejen na odpady, spojený se skupinovou prací žáků, zakončený skupinovým bubnováním a sladkou odměnou pro celou třídu. Časová dotace je 50 minut vždy pro jednu třídu. Přihlašovat se můžete přímo na tel. 777256187 nebo na emailu: macova@muzeumlouny.cz do středy 20.4.