ČERNOBYLSKÉ BÁBUŠKY (THE CHERNOBYL´S BABUSHKAS)

filmová projekce festivalu Jeden svět 2016

Dokumentární film (Holly Morris, USA, Ukrajina, 2015, 72 min.) popisuje život v uzavřené zóně kolem atomové elektrárny v ukrajinském Černobylu 30 let po havárii. V dřevěných chatrčích tu přebývají bábušky, ženy, které se po nucené evakuaci vrátily ilegálně zpět do svých domovů. Navzdory kontaminaci si zde obdělávají svá políčka, sbírají lesní plody a suší byliny na své neduhy. Se všudypřítomnou radioaktivitou si hlavu nelámou. Vrátily se na místo, kde se narodily a kde také chtějí zemřít. Po projekci bude následovat diskuse se Stanislavem Mikeskou, který tato místa navštívil. Vstupné: 60,- Kč, studenti a senioři 50,- Kč.