CELODENNÍ EXKURZE NA KŘIVOKLÁT A RADYNI

V rámci 700. výročí narození Karla IV. pořádá muzeum po úspěšné exkurzi na Karlštejn ještě pokračování. Tentokrát se v sobotu 8. října vydáme po hradech Karla IV. – na nádherný Křivoklát ukrytý v hlubokých hvozdech a pověstmi opředenou Radyni, vystavěnou Karlem IV. Cena zájezdu je 450 Kč pro dospělého a 400 Kč pro děti a seniory včetně vstupů do obou hradů. Přihlášky v pokladně Oblastního muzea Louny. Odjezd v 8.00 z Komenského náměstí, příjezd do 18.00. Provází M. Vostřel.