Byl nebo nebyl M. Jan Hus na Krakovci?

Přednáška v lounském muzeu ve čtvrtek 22. října v 17 h.
Pobyt M. Jana Husa na Krakovci patří mezi učebnicové historické fakty. Dokonce je uváděno přesné datum, kdy Hus odchází z Krakovce na svoji poslední cestu do Kostnice. Nicméně nejnovější výzkum ukazuje, že ne vše je tak jisté, jak se ještě donedávna zdálo, a že z interpretace historických pramenů lze dojít i k zcela opačnému závěru. Přednáší PhDr. Jan Krško (Státní okresní archiv Rakovník). Vstupné 20 Kč.