BRONZOVÝ POKLAD V LOUNECH

BRONZOVÝ POKLAD V LOUNECH
Ve středu 14. prosince, od 17 hodin, proběhne v prostorách muzejního sklepa předvánoční křest dlouho očekávané knihy o bronzovém pokladu z Líšťan, která zde bude poprvé zpřístupněna veřejnosti. Knihu představí její autoři PhDr. Petr Novák, CSc. a Mgr. Jan Blažek, ředitel Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech.

Od starší doby bronzové, respektive únětické kultury, dochází k ukládání bronzových depotů. Je to jeden z nejvýraznějších fenoménů tohoto období, který nepřímo dokládá jak diferenciaci tehdejší společnosti, tak rozvinuté kultovní představy. Depot z Líšťan je významným zástupcem tohoto jevu.

Celý depot byl důkladně prozkoumán a na špičkové úrovni zpracován  Ústavem archeologické památkové péče. Nyní se vrací do Oblastního muzea v Lounech, kde bude zařazen mezi sbírkové předměty a od července 2017 v rámci výstavy představen veřejnosti. Křest knihy je tak vítanou možností seznámit se s tímto „pokladem“ již nyní. Nezmeškejte příležitost pořídit svým blízkým nevšední vánoční dárek. Cena knihy je 200 Kč. Na místě bude možné se občerstvit vánočním svařákem. Těšíme se na vás.