BRONZOVÝ POKLAD

Výstava poprvé představí veřejnosti významný archeologický nález - depot z Líšťan. Ten se svým rozsahem řadí mezi nejvýznamnější nálezy starší doby bronzové. Kromě toho se můžete těšit na rekonstrukci dobového oděvu, pravěkou kuchyňku a převlékárnu i na hru o poklad. Výstava je doplněna o prodej replik bronzových šperků a knih „Odívání pravěku“ a „Líšťany. Hromadný nález ze starší doby bronzové“.

Výstava potrvá do 1. 10.