Blšanský chlum - „Pšaňák“ a okolí

Na „Pšaňáku“ na nás budou čekat stráně porostlé modrým lnem rakouským, odkrytá výplň nálevkovitě se rozšiřujícího jícnu sopouchu tvořená vějířovitě uspořádanými, šestibokými sloupy čedičové horniny basanitu a možná i dudek. V případě dobrého počasí bude součástí návštěvy lokality kroužkování ptáků. Na Loužku u Počedělic nás bude čekat lužní les s železitými prameny a hnízda dravců. Navštívíme také nedaleké mrtvé rameno Ohře, které je zajímavým geologickým dokladem vývoje dolního toku Ohře a dynamiky říčního koryta. POZOR!!! tentokrát výjimečně sraz v NEDĚLI 29. 5. v 9:00 na silnici mezi Louny a Blšany u Loun na severním úpatí Blšanského Chlumu (50.34992N, 13.84136E, příjezd na místo nutný od Blšan, příjezd od Loun je kvůli stavebním pracem uzavřený). Vhodné nejen pro rodiny s dětmi. K přesunům mezi lokalitami bude nutné vlastní auto. Koná se za jakéhokoliv počasí. S sebou: oblečení a obuv do terénu, svačinu. Vstupné dobrovolné. Předpokládaný konec kolem 13 hod. Dotazy na telefonu 777 862 231.