BETLÉMSKÉ SVĚTLO

skauti a skautky budeme i letos o vánocích pomáhat BETLÉMSKÉMU SVĚTLU na jeho cestě k lidem. Věřím, že se nám štafetově předávaný plamínek z Betléma povede přivézt do Loun, POZOR - tentokráte v NEDĚLI, 17. 12.
2017 ve 13:20 na hlavní vlakové nádraží.

Betlémské světlo pak budeme chránit, abychom jej mohli, až do Štědrého večera, předávat lidem na předem domluvených veřejných místech, jak příchozím, tak dalším kurýrům. Tuto svoji skautskou službu děláme zdarma a nespojujeme ji s žádnou, ani charitativní sbírkou.

Přímo z rukou skautů a skautek si můžete betlémské světlo v Lounech
převzít:
17.12. 13:20 - na hlavním vlakovém nádraží Louny
        13:32 - na vlakovém nádraží Louny střed
        14:05 - v městském informačním centru
        14:14 - v Oblastním muzeu Louny při Šmodrcháním lampiček
(13:00-16:00)
23.12. 15:30 - 16:30 - na Mírovém náměstí u Mariánského sloupu 24.12. 13:30 - 15:00 - na největším hřbitově u středového kříže

Betlémské světlo najde cestu na mnoho dalších míst, všude tam, kde betlémské světlo přijmou.

Máte-li přání - komu betlémské světlo v Lounech či v okolí předat, kontaktujte mne.
Chcete-li se na cokoliv vyptat k této naší skautské službě, jsem Vám k dispozici.

krásné prožití vánočního příběhu přeje,
za skauty a skautky z Loun
Zdeněk Zeman - Svišťa, 602 969 737
v čase vánočním jeden z mnoha kurýrů betlémského světla