BETLÉMSKÉ SVĚTLO


Cesta betlémského světla k lidem je pro nás krásnou pobídkou k dobrým skutkům, pobídkou k mnoha setkáním, radostí z maličkosti, naplňuje nás hrdostí, podaří-li se nám plamínek bez úhony donést do bezpečí domova, k lidem, kteří si jej přejí.

Předávání malého plamínku, vzniklo v sousedním Rakousku r. 1986, kdy plamínek, přenesený z věčného světla z kaple v Betlémě, byl dovezen jako poděkování lidem, kteří pomohli dobročinné nadaci. Ke spolupráci při roznášení a rozdávání byli přizváni i skauti. Ve Vídni, kam je betlémské světlo dopraveno letecky, se ve 2. adventní sobotě schází skauti z různých států a při malé slavnosti je jim svěřen. Ve 3. adventní sobotě je pak skauty betlémské světlo v naší vlasti rozváženo vlaky, aby mohlo být přineseno sousedům, přátelům, rodinám. I osamělým lidem s ujištěním, že nejsou na světě sami.

Předávání poselství světla z Betléma, se stalo novodobou vánoční tradicí. V České republice předávání betlémského světla nespojujeme s žádnou sbírkou, ani charitativní. V Lounech a v okolí zdarma pomáhá štafetově předávanému plamínku na jeho cestě k lidem mnoho vstřícných lidí. Pomáhají i skauti a skautky z Loun. Betlémské světlo přinášíme i lidem, kteří se s ním mohou potěšit jen několik okamžiků a s uložením k spánku plamínek sfouknou. Mnozí lidé si betlémské světlo přinášejí domů až z půlnoční mše spolu s radostnou novinou.

Světla se dotýkají lidé s vírou i bez ní. Jak vezmou vánoční poselství do svých srdcí, a jestli vůbec, je jen a jen na jejich svobodném rozhodnutí.
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOC A DOBRÝ NOVÝ ROK VÁM PŘEJÍ
kurýři betlémského světla – skauti a skautky z Loun

So 17.12. 13:20 ČD Louny hl. n., 13:32 ČD Louny střed, 14:14 muzeum předání světla
Ne 18.12. 13:00 - 16:00 muzeum při šmodrchání lampiček
Pá 23.12. 15:30 - 16:30 Mírové náměstí u Mariánského sloupu
So 24.12. 13:30 - 15:00 největší lounský hřbitov u středového kříže; 15:00 Smolnice při vánočním zpívání

Betlémskému světlu můžete pomoci i Vy. Povědět o něm svým nejbližším i u Vás v obci. Přijít si pro něj, přinést jej rodině i sousedům.


Příjemné adventní těšení na Vánoce