BETLÉMSKÉ SVĚTLO

 Cesta BETLÉMSKÉHO SVĚTLA k lidem v Lounech a okolí o Vánocích 2022
Chcete-li, přijďte si ušmodrchat lampičku, zveme Vás na:

šípkové Šmodrchání lampiček v sobotu 17.12.2022, v Oblastním muzeu Louny, 13:00 - 16:00 (stačí i 30 minut). Přisednout můžete, sami, s rodinou, s přáteli. Můžete chvilku posedět, odpočinout si od vánočního shonu, můžete udělat lampičku pro betlémské světlo, přistrojit (ušmodrchat) zavařovací sklínku provázkem, stužkou, korálky. Lampičku si můžete hned odnést i s plamínkem z Betléma, (přineseme jej od vlaku, do muzea v 13:40), lampičku můžete i darovat pro předání betlémského světla dalším lidem.

Sklínky, papírový provázek a pár drobností skauti přineseme. Kdo chce, přinese si svá krášlení, svou sklínku od zamilované marmelády.

Jak si takovou lampičku nejlépe ušmodrchat?

Na podzim nasbíráte co nejvíce šípků. Uděláte marmeládu a vyberete pro ni v komoře nejhezčí sklínku. A až marmeládu sníte, hned budete mít sklínku pro plamínek z Betléma. A vůbec nevadí, jestli jste šípky nenasbírali, marmeládu neuvařili a teď nemáte sklínku – stačí přijít, rádi Vám sklínku, provázek a další zdobení darujeme. Baštit marmelády, a šípkové, je jedním z našich nejsladších skautských dobrých skutků.

Klidné prožití vánočního příběhu, za kurýry betlémského světla ze skautského střediska Louny, přejí Standa a Svišťa, svista@ln.cz