Autobusem po kostelech

Sedmý ročník zájezdu, který dříve býval součástí Noci kostelů. Provází J. Havrlant ve spolupráci s Městským informačním centrem a lounskou farností. Trasa: Skupice – Hradiště – Stekník (zámecká kaple) – Liběšice – Nečemice – Pnětluky – Hřivice. Zájemci se hlaste předem na infocentru, svačinu a turistickou obuv s sebou. Rezervace a vstup do zámku 50 Kč. Odjezd je v sobotu 4. září ve 12:30 h. z Komenského nám. (naproti prodejny Billa). Předpokládaný návrat v 18 h.