Archeologické léto

 První ze série 4 vycházek na Hřivické hradiště nad říčkou Hasinou
a obcí Hřivice v nadmořské výšce 444m.n.m. pod záštitou Oblastního muzea
v Lounech. Dnes jsou k vidění mohutné valy a příkopy ohraničující plochu
hradiště. Vnitřní plocha hradiště zabírá přibližně půl hektaru a je z ní
krásný výhled do okolí. Ve valu byl učiněn nález depotu bronzů, jehož
součástí jsou sekery, srpy, čepele zbraní, hrot oštěpu zlomky šperků a
bronzové slitky. Jako první publikoval informace o hradišti Josef
Ladislav Píč, zakladatel moderní archeologie v ČR. Více informací
naleznete na stránkách www.archeologickeleto.cz