Anketa pro veřejnost

Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví v Ústeckém kraji

Vážení občané Ústeckého kraje,
obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci při tvorbě nové Strategie rozvoje kultury a kulturního dědictví v Ústeckém kraji na období 2021-2030, a to prostřednictvím krátkého dotazníkového šetření.
Zajímá nás Váš názor a vztah na rozvoj kultury a kulturního dědictví v našem kraji. Prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníkového šetření v níže přiloženém odkazu. Dotazníkové šetření je zcela anonymní a jeho vyplnění by vám nemělo zabrat více než 10 minut.
Předem děkujeme za Váš čas.

Váš Ústecký kraj


Dotazník