Anketa - Den Země

Připravili jsme si pro Vás malou anketu o Dni Země. Odpovědět můžete na všechny nebo třeba jen na jedinou otázku, je to na Vás.

Co je to Den Země? Čím je tento den významný?
Kdy se slaví? Proč si myslíte, že tento svátek vznikl?
Kde a kdy se slavil první Den Země?
Jak si myslíte, že se tento den slaví?
Slavíte tento svátek a jak? Jak by se měl tento den slavit?
Kdy jste se o Dni Země dozvěděli poprvé?
Znáte někoho (osobu, organizaci, město…), kdo tento den slaví a jakým způsobem?
Kolik lidí/států slaví Den Země?
Měl by se slavit Den Země?
Jaký je Váš věk (bude sloužit pouze pro lepší roztřídění odpovědí)?

Pište, mailujte, kreslete…

Anketní lístky s otázkami budou k dispozici v pokladně muzea, ve školách, v místním tisku a na webových stránkách muzea.Vaše odpovědi můžete celý měsíc duben odevzdávat v pokladně muzea nebo posílat e-mailem na adresu macova@muzeumlouny.cz. Vyhodnocení bude zveřejněno na webových stránkách muzea a v tisku. Nejzajímavější odpovědi si můžete přečíst a prohlédnout ve výstavních prostorách muzea po celý květen.